trovetukyuc.vn

Lịch phát sóng dự kiến trong năm 2013 Liên hệ: - Tổng đài: 08.62605555 (giờ hành chính) - Email: dangky@trovetukyuc.vn - Gửi thư: Hòm thư 007, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Tp.HCM ...


This data was last updated from 15-09-2013 04:20:05

Overview Info

Domain Name trovetukyuc.vn
Favicon
Google Page Rank PR 4
Alexa Rank #5811022
Page Size 45.7 KB
Ip Address 66.6.44.4
Heading
H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 2 5 0 0 0
Images 2 GIF, 5 JPG, 1 PNG

Website Meta Analysis

Title Trở về từ ký ức
Meta Keyword tintuc,thongbao,video
Meta Description Lịch phát sóng dự kiến trong năm 2013 Liên hệ: - Tổng đài: 08.62605555 (giờ hành chính) - Email: dangky@trovetukyuc.vn - Gửi thư: Hòm thư 007, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Tp.HCM > Xem hướng dẫn chi...

Technical Analysis

Webserver
Ip Address 66.6.44.4
Domain Age
Javascript Library
Language used HTML, CSS, Javascript

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) header show data header response from ninodezign.com.

HTML Analysis

 • content-type: text/html; charset=utf-8
 • vary: Accept-Encoding
 • p3p: CP="ALL ADM DEV PSAi COM OUR OTRo STP IND ONL"
 • x-tumblr-user: trovetukyuc
 • x-tumblr-pixel-0: http://www.tumblr.com/impixu?T=1379262001&J=eyJ0eXBlIjoidXJsIiwidXJsIjoiaHR0cDpcL1wvdHJvdmV0dWt5dWMudm5cLyIsInJlcXR5cGUiOjAsInJvdXRlIjoiXC8ifQ==&U=AFAJBNIDEI&K=0362caffa6c7591c13106be26a0630758df12d43325156b5746973358b3b9bae--http://www.tumblr.com/impixu?T=1379262001&J=eyJ0eXBlIjoicG9zdCIsInVybCI6Imh0dHA6XC9cL3Ryb3ZldHVreXVjLnZuXC8iLCJyZXF0eXBlIjowLCJyb3V0ZSI6IlwvIiwicG9zdHMiOlt7InBvc3RpZCI6NjEyOTA4ODQwMjUsImJsb2dpZCI6IjE5OTY5MDM5Iiwic291cmNlIjozM30seyJwb3N0aWQiOjYxMTgwMDEzNTEwLCJibG9n
 • x-tumblr-pixel-1: aWQiOiIxOTk2OTAzOSIsInNvdXJjZSI6MzN9LHsicG9zdGlkIjoiNjA0MzMxNzc4ODgiLCJibG9naWQiOiIxOTk2OTAzOSIsInNvdXJjZSI6MzN9LHsicG9zdGlkIjoiNTk3NjE5ODUwMjMiLCJibG9naWQiOiIxOTk2OTAzOSIsInNvdXJjZSI6MzN9LHsicG9zdGlkIjoiNTgzMDYwODY2NjAiLCJibG9naWQiOiIxOTk2OTAzOSIsInNvdXJjZSI6MzN9LHsicG9zdGlkIjoiNTc5NTY0OTUwMzQiLCJibG9naWQiOiIxOTk2OTAzOSIsInNvdXJjZSI6MzN9LHsicG9zdGlkIjoiNTgwMzcwNzk0MzMiLCJibG9naWQiOiIxOTk2OTAzOSIsInNvdXJjZSI6MzN9XX0=&U=JEMBAEOIJC&K=be3e7838fe8187a6728f48bd5fbbb336a7f7580d37cf8fcb45c9c3
 • x-tumblr-pixel-2: 8fbe6b1824
 • x-tumblr-pixel: 3
 • link: ; rel=icon
 • content-encoding: gzip
 • content-length: 13951
 • date: Sun, 15 Sep 2013 16:20:01 GMT
 • connection: close
 • x-google-cache-control: remote-fetch
 • via: HTTP/1.1 GWA
No data whois for trovetukyuc.vn

IP 66.6.44.4 Analysis

In Page Analysis

Traffic Analysis

Magestic Backlinks

Daily Ranks
Rank Trend
Visitor Trend
Bounce Trend

HTML Analysis

HTML validation
 • 3 Errors
 • 2 Warnings

Ratio Text/Html

0.3883536624441929

Visitor Analysis

Daily Visitor

12 visits